Konkurs pt. „Karmnik dla ptaków”

12 grudnia 2021r. w naszym Ośrodku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Karmnik dla ptaków”, który został zorganizowany w ramach Programu Ekologicznego „Przyjaciele przyrody”.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań, talentów i kreatywności uczniów oraz propagowanie treści ekologicznych.
Konkurs przeznaczony był dla najmłodszych uczniów. Jego zadaniem było wykończenie i ozdobienie, przy użyciu dowolnych technik plastycznych, tekturowych karmników dla ptaków, które dzieci otrzymały od organizatorów.
Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością.
Jury pierwsze miejsce przyznało klasie S3Z (wychowawca Aneta Kubiak), drugie miejsce zajęła klasa S5B (wychowawca Anna Knop), natomiast trzecie miejsce przypadło klasie S1-2C (wychowawca Anna Mikołajczyk). Klasom S3L (wychowawca Anna Pilimon), S1-2A (wychowawca Agnieszka Krzyżanowska) oraz S1-2B (wychowawca Magdalena Kalinowska) zostały przyznane wyróżnienia.
Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie gratulujemy!
Konkurs zorganizowały: Magdalena Kalinowska i Karolina Poturała.