Włącz myślenie! – Konkurs

W dniu 25 listopada 2021 roku dla wychowanków naszej bursie odbył się konkurs pt. „Włącz Myślenie”.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy z zakresu historii, geografii, biologii, kultury i sztuki oraz rozwijanie twórczego myślenia.
Wyłoniono następujących laureatów konkursu: pierwsze miejsce zdobył Jakub z p. 24, drugie Kacper z p. 27, a trzecie Mikołaj z p. 9.
W czasie konkursu młodzież świetnie się bawiła i miło spędziła czas.
Uczestnikom gratulujemy, a pozostałych wychowanków bursy zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy, ćwiczenia logicznego myślenia i dobrej zabawy.
Konkurs zorganizowała Mirosława Greber.