„STOP nowym narkotykom”

Dnia 17 listopada w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia w ramach programu profilaktyki dopalaczy pt. „STOP nowym narkotykom”.
Podczas spotkania uczniowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne o konsekwencjach zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych z zażywaniem dopalaczy. To pomogło im zrozumieć, jak ważne jest, aby nie przyjmować środków psychoaktywnych, unikać osób zachęcających do ich zażycia oraz gdzie szukać pomocy, kiedy jest się osobą uzależnioną. Omówiono z uczniami najważniejsze kwestie. Następnie uczniowie rozwiązali krótką krzyżówkę utrwalającą zdobyte informacje.
Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Dagmara Dróżdż i Ewelina Pieszak.