Nie bądź obojętny!

Czy wiesz, co to jest wojna, terroryzm, konflikt, spór międzynarodowy? Czy wiesz, jak udzielić pomocy imigrantom i uchodźcom? Wiedza na ten temat i podjęcie zdecydowanych działań przez odpowiednie służby każdego państwa, znacznie zwiększa szansę na rozwiązanie konfliktu i uratowanie życia i zdrowia ludzi.
W naszej bursie w dniu 18 listopada 2021r. odbyło się spotkanie z wychowankami, które miało na celu: dostarczenie wiedzy na temat wojen, terroryzmu, konfliktów międzynarodowych, zapoznanie młodzieży z sytuacją mającą miejsce na granicy polsko-białoruskiej, dostarczenie wiedzy na temat tego, jak można zadbać o nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób przebywających na obszarze granicznym i przygranicznym.
Spotkanie uświadomiło wychowankom, że na polsko-białoruskiej granicy powstał poważny problem z imigrantami, w którym zderzają się dwa porządki: humanitarno-prawny i obronno-polityczny oraz że kryzys migracyjny wzbudza wiele emocji.
Pamiętajmy, od nas także wiele zależy. Swoim działaniem możemy zmieniać świat na lepszy. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach ludzie powinni sobie pomagać – karmić głodnych, ubierać zmarzniętych, oddawać krew.
Spotkanie zostało zorganizowane przez wychowawczynię – Mirosławę Greber.