Ogólnopolska akcja ,, Kocham słyszeć”

Uczniowie naszego Ośrodka przyłączyli się do akcji związanej z wadami słuchu pod hasłem ,,Kocham słyszeć”. Jest to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem narządu słuchu oraz zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci i dorosłych z niedosłuchem.
 27 października odbyły się zajęcia edukacyjno-warsztatowe, podczas których uczniowie dowiedzieli się, jakie znaczenie w życiu człowieka ma narząd słuchu. To dzięki niemu słyszymy i rozumiemy mowę, przez co możemy porozumiewać się z innymi osobami.
Podczas spotkania nasi wychowankowie obejrzeli krótki film, z którego dowiedzieli się z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby z niedosłuchem. Mieli także okazję wziąć udział w zabawie, polegającej na dojściu z zasłoniętymi oczami do danej osoby, kierując się głównie słuchem. Na zakończenie każdy wykonał pracę plastyczną, kolorując aparat słuchowy lub procesor słuchu według własnego pomysłu.
Dzięki zajęciom uczniowie zrozumieli, po co osobom słabosłyszącym aparaty oraz jakie działanie mają implanty ślimakowe.
Podjęcie tych działań było symbolem solidarności ze wszystkimi osobami z wadą słuchu. Koordynatorami akcji byli logopedzi: Patrycja Danielewska i Elwira Bukowiecka.