Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.
W naszym Ośrodku świętowaliśmy ten dzień bardzo uroczyście w środę 13 października. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli różne niespodzianki: były kwiaty, słodkości i przepiękne laurki. Serdeczne życzenia dla dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zostały umieszczone na stronie internetowej, a złożył je w imieniu wszystkich uczniów Samorząd Wychowanków Ośrodka.
Święto było również okazją do wręczenia Nagród Dyrektora i Nagrody Starosty wyróżniającym się nauczycielom. Pani Izabela Piotrowska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na specjalnej akademii uhonorowała swoich pracowników oraz podziękowała za trud włożony w ich pracę. Złożyła również wszystkim życzenia, życząc przede wszystkim zdrowia, w tak trudnym czasie jakim jest pandemia Covid- 19, sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Pani dyrektor przekazała też najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku i wdzięczności od pana Dariusza Kałużnego, Starosty Powiatu Tureckiego.
Życzenia i podziękowania za wysiłek włożony w proces kształcenia młodzieży przesłał również wszystkim pracownikom naszego Ośrodka pan Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uwzględniając reżim sanitarny z powodu epidemii Covid-19 zrezygnowano z uroczystego apelu, w którym mogliby wziąć udział uczniowie, jednak wychowawcy klas zapoznali swoich podopiecznych z historią Dnia Nauczyciela na zajęciach, a najmłodsi uczniowie mieli możliwość wykazania się zdolnościami plastycznymi, wykonując dla swoich nauczycieli przepiękne prace.
Dzień ten był pełen miłych wrażeń i pozostanie w naszych sercach na długo.