Wybory Młodzieżowej Rady Bursy

6 października 2021 r. o godzinie 20.00 odbyły się wybory do Samorządu Bursy Szkolnej. Spotkanie rozpoczęła pani Mirosława Greber, która powitała wychowanków oraz podziękowała za zaangażowanie i działalność na rzecz placówki ustępującej radzie. Przedstawiła również nową opiekunkę Młodzieżowej Rady Bursy – panią Justynę
Górską-Fryt, która omówiła regulamin i sposób głosowania w panującym reżimie sanitarnym związanym z epidemią Covid 19 w roku szkolnym 2021/22.
Młodzież jednogłośnie zaakceptowała sposób wyborów, w głosowaniu jawnym wyłoniono pięciu kandydatów. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącą, zastępcę oraz członków Rady. W głosowaniu wzięło udział 36 osób, pozostałe osoby mieszkające w bursie, a nieobecne były usprawiedliwione. Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach: Aleksandra Bartosik, Aleksandra Senczkowska, Bartosz Kazimierski.
Ostatecznie w skład Młodzieżowej Rady Bursy weszli wychowankowie: Natalia Bącela, pełniąca funkcję przewodniczącego, Jakub Szymczak, jako z-ca przewodniczącego oraz Elwira Jackowska i Błażej Pawełek.
Następnie przystąpiono do wyborów członków poszczególnych sekcji działających w bursie. Głosowanie było jawne. Chętni wychowankowie zgłaszali się sami lub koledzy i koleżanki zgłaszali ich kandydatury.
Skład poszczególnych sekcji przedstawia się następująco.
Sekcja kulturalno-oświatowa: Aleksandra Bartosik, Aneta Bartczak, Julia Durska, Błażej Pawełek, Sandra Polewska, Wiktoria Stołowska, Jakub Szymczak, Julia Wojdyńska.
Sekcja dekoracyjno-porządkowa: Katarzyna Kamińska, Julia Krawczyk, Paulina Krawczyk, Patrycja Michalska, Amelia Nawrocka, Paciorek Klaudia.
Sekcja informatyczna: Kacper Karos, Bartosz Kazimierski, Katarzyna Kamińska, Wiktor Nawrocki, Michał Pajor, Błażej Pawełek, Sebastian Ruciński, Natalia Więckowska.
Wolontariat: Aleksandra Senczkowska.
Wybrano również przewodniczących grup wychowawczych: I grupa – Błażej Pawełek, II grupa – Paulina Krawczyk, III grupa – Elwira Jackowska
Życzymy owocnej współpracy!!!!