Sprzątanie Świata 2021

W poniedziałek 13 wrześnie nasz Ośrodek wziął udział w 28. Akcji Sprzątanie świata –  Polska organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” po hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”.
Z uwagi na funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym, nasze działania miały przede wszystkim charakter stacjonarny.
Celem akcji było zachęcenie wszystkich do poszanowania środowiska naturalnego i pokory dla otaczającej nas przyrody, promowanie postaw i zachowań proekologicznych, a także uświadamianie, że stan środowiska, w którym żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych.
W ramach akcji uczniowie pod opieką wychowawców porządkowali swoje klasy. Ponadto dzieci z oddziałów klas I – III rysowały i kolorowały naszą Planetę, uczyły się segregować śmieci oraz obejrzały film pt. „Ekologiczny dom, Ekokultura”. Natomiast uczniowie  starszych klas poruszali tematykę dotyczącą szacunku dla środowiska oraz przedstawiali w pracach plastycznych negatywny wpływ człowieka na środowisko. Zapoznali się oni również z prezentacją multimedialną pt. „Odpady-segregacja śmieci, co wiedzieć powinienem”.
Koordynatorzy przedsięwzięcia dziękują wszystkim za wkład i zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych edycjach!
Koordynatorami akcji w naszym Ośrodku były: Dagmara Dróżdż oraz Anna Pawlak.