Święto Pieczonego Ziemniaka

W czwartek 9 września w naszym Ośrodku, jak co roku, odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Tradycją tego dnia są zajęcia terenowe w pobliskim lesie. I tak było tym razem. Pracownicy Nadleśnictwa Turek przygotowali dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje takie jak: ognisko, zwiedzanie pomieszczeń Nadleśnictwa, pogadanki i wędrówki ścieżkami edukacyjnymi. Po powitaniu przy rozpalonym już ognisku oraz krótkiej opowieści na temat ziemniaków uczniowie zostali podzieleni na grupy, a następnie udali się do wyznaczonych punktów. Jednym z nich było centrum monitoringu przeciwpożarowego. Tam dyżurujący leśnik objaśnił, na czym polega jego praca oraz pokazał całe zaplecze techniczne, dzięki któremu może dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasu. Następnie dzieci przeszły do kolejnego budynku, w którym mieścił się pokazowy domek pszczół, czyli ul. Dowiedziały się tam wiele ciekawych rzeczy o życiu tych pożytecznych owadów.
Pozostałe dwie grupy uczniów wraz ze swoimi opiekunami udały się na wyznaczone ścieżki edukacyjne. Podczas tej wędrówki leśnicy zapoznali uczniów z wieloma  ciekawostkami związanymi z florą i fauną lasu. Kolejnym punktem programu był konkurs na króla Ziemniaka, w którym kandydat pretendujący do tego tytułu musiał wykonać pięć rzutów ziemniakiem do kosza. Uczniami, którzy wykazali się największą celnością rzutów okazali się: Wiktor Robaszek i Mateusz Erkiet. I to właśnie oni otrzymali nagrody książkowe i tytuł króla.
Na zakończenie każda klasa miała wykonać pracę plastyczną z zebranych wcześniej darów jesieni. Wszystkie prace były piękne i bardzo pomysłowe.
W tym dniu nie zabrakło też słońca, pogody i uśmiechu na twarzy naszych wychowanków.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Turek za pomoc w organizacji imprezy!
Organizatorkami święta były. Elżbieta Kociołek i Izabella Frątczak.