Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnegopt.: „Kreatywne prace plastyczne”

Klasa S5B wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
pt. „Kreatywne prace plastyczne”, który był realizowany w naszym Ośrodku od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Celem projektu było prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych, wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni i uwagi, poza tym zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój, a także wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności oraz tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
W ramach projektu uczniowie minimum raz w miesiącu brali udział w zajęciach plastycznych inspirowanych blogiem „Kreatywne prace plastyczne”. Stanowiły one rozszerzenie i uzupełnienie programu nauczania, jaki dzieci obowiązuje w szkole. Miały na celu zintegrować dzieci ze sobą, poprzez zabawy plastyczne usprawnić je manualnie, urozmaicić czas spędzany wspólnie w placówce, tak aby była ona miejscem atrakcyjnym dla uczniów, a jej działalność zachęcała do aktywnego spędzania czasu i rozwijania umiejętności uczniów. Ważnym aspektem programu był również proces uczenia się ukierunkowany na poznanie nowych technik plastycznych i zastosowanie ich w praktycznym działaniu. Techniki plastyczne wykorzystane w programie takie jak: batik świecowy, kolaż ze ścinków papieru, malowanie na miętym papierze, malowanie na firanie, malowanie na folii, czy drukowanie roślinami zostały tak dobrane, aby wykonanie pracy przy użyciu danej techniki nie sprawiało trudności najmłodszym dzieciom, a jednocześnie nie było nudne. Uczniowie poznali różnorodne materiały plastyczne, nauczyli się dobierać i łączyć poznane techniki plastyczne ze sobą.
Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” zainicjował wiele twórczych działań plastycznych z dziećmi, wspierał ich harmonijny rozwój, uwalniał ekspresję i kreatywność, a także dostarczył nowych doświadczeń oraz pobudzał zainteresowanie dzieci plastyką.
W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała certyfikat.
Koordynatorem Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Kreatywne prace plastyczne” była Anna Lipińska.