„Bezpieczne wakacje”

W czerwcu, jak co roku, uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w akcji „Bezpieczne wakacje”.
Celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz promowanie bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.
W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, akcja przebiegała w nieco innej niż dotychczas formie. Wychowawcom klas zostały rozdane materiały dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w domu, podczas podróży, a także nad wodą, w górach, w lesie. Pojawiły się w nich również informacje dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń płynących z Internetu oraz przypomniane zostały zasady ruchu drogowego. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie w razie różnych zagrożeń szukać pomocy oraz przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych. Ponadto wychowawcy otrzymali różnego rodzaju karty pracy, utrwalające widzę uczniów na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Akcję zorganizowały Alina Adamiak i Karolina Poturała.