Czytelnik Roku

Pod koniec września 2020 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na Czytelnika Roku, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na koniec czerwca 2021 r. Aby zdobyć tytuł Czytelnika Roku, należało wypożyczyć i przeczytać jak największą liczbę książek.
Celem konkursu było podniesienie poziomu czytelnictwa, jego popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
Tytuł Czytelnika Roku został przyznany uczennicy Gabrieli Kurzawie, która okazała się najaktywniejszym czytelnikiem, wypożyczającym największą liczbę książek i najczęściej odwiedzającym bibliotekę szkolną.
Otrzymała ona dyplom oraz nagrodę książkową.
Konkurs na Czytelnika Roku przygotowała Karolina Poturała.