STOP UZALEŻNIENIOM!

W obecnych czasach troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży jest jednym z istotniejszych zagadnień pracy opiekuńczo – wychowawczej wychowawców w bursie. Aby wyeliminować  wszelkie niebezpieczeństwa oraz bezsilność pojawiającą się w sytuacjach zagrożenia pani Justyna Górska- Fryt zorganizowała w Bursie Szkolnej w Turku warsztaty na temat ” Stop Uzależnieniom”. Celem warsztatów było zdobycie, pogłębienie  i utrwalenie podstawowych wiadomości na temat różnego rodzaju uzależnień,  jakie mogą być skutki nie przestrzegania  zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, sposobach bronienia się( odmawiania przed namowami do używania i próbowania środków uzależniających) oraz  wdrażanie wychowanków do autorefleksji. Młodzież wykonując zadania uświadomiła sobie jak ważne jest bezpieczeństwo i troska o zdrowie, co może ich spotkać  i być zagrożeniem podczas pobytu w domu, w szkole i na wakacjach. Wychowankowie wzbudzili w sobie chęć walki z własnymi nałogami i uzależnieniami poprzez tworzenie plakatów i znaków ostrzegawczych. W pracach zastosowano różne techniki plastyczne i elementy działające na wyobraźnię młodego człowieka. Zaskoczeniem dla komisji oceniającej była pomysłowość i kreatywność naszych podopiecznych.
W wyniku realizacji tematu treści zawarte w plakatach dadzą nie jednemu do myślenia oraz do głębszych przemyśleń i refleksji.