Akcja „FLO”

 Na zuchy z naszej gromady, dnia 15 maja br., w sobotnie popołudnie czekało nie lada wyzwanie. Na terenie naszego miasta została rozegrana gra terenowa, w której udział wzięły wszystkie jednostki harcerskie z naszego powiatu.
W samo południe rozpoczęła się akcja uwolnienia Naczelnika. Zuchy, pod opieką druhny Marty wyruszyły spod Komendy Hufca ZHP Turek. Poruszając się po trasie gry spotykali informatorów, którzy przedstawiali im kolejne zadania. Musieli uzupełnić akta osobowe Floriana Marciniaka, do których informacje zdobywali sczytując QR kody, porozmieszczane na trasie gry. Po uzupełnieniu akt i opatrzeniu ran jednego z informatorów, który został ranny podczas przesłuchań, zadaniem drużyn było oplakatowanie miasta portretami Naczelnika. Na jednym z plakatów zostawiono zaszyfrowane miejsce i godzinę przejazdu więźniarki, przewożącej Naczelnika. Zadaniem drużyn było odnalezienie trasy przejazdu więźniarki.
Celem gry było przybliżenie postaci Floriana Marciniaka – teraz już każdy z nas będzie pamiętał kim był Naczelnik i czego dokonał.
Na zakończenie pozostawiamy przesłanie jednego z bliższych współpracowników Floriana Marciniaka – hm. Aleksandra Kamińskiego, niech pozostanie z Wami jak najdłużej.
„Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą”.
Grę zorganizowała i przeprowadziła drużynowa naszej gromady, Zastępca Komendanta ds. Programowych phm. Marta Bakalarz.