Światowy Dzień Zdrowia 2021

 Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku przyłączył się do działań Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Turku będących realizacją międzynarodowej kampanii mającej na celu zbudowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku WHO wybiera hasło przewodnie z zakresu zdrowia publicznego, które w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tegorocznym tematem przewodnim  jest: „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”. 
Ten dzień zwraca nam uwagę na ważne kwestie dotyczące zdrowia w skali społeczności międzynarodowej. Jest szansą na uświadomienie występujących problemów zdrowotnych we współczesnym świecie i nauczenie się czegoś nowego.
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że świat jest nierówny, a pokazał to COVID- 19. Pandemia mocno  uderzyła w społeczności, które  nie miały dostępu do usług zdrowotnych, przez co nie były one w stanie obronić się przed jej negatywnymi skutkami. Czynnikami, które miały na to znaczący wpływ były naturalne predyspozycje krajów, w których rodzą się, rosną, żyją, pracują oraz starzeją ludzie. Duża część grup społecznych na całym świecie podejmuje nieustanną walkę o przetrwanie, co jest spowodowane niskimi dochodami. Istotny wpływ na obniżenie standardów życiowych mają również niskie wykształcenie i gorsze warunki mieszkaniowe. Grupy te mają także utrudnioną możliwość zatrudniania oraz ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska czystej wody, powietrza oraz żywności. Przekłada się to na niepotrzebne cierpienie, przedwczesną śmierć. COVID-19 doprowadził do trudnej sytuacji we wszystkich krajach. Głównie dotknął te społeczności,  które były bardziej narażone na chorobę, bo  miały sporadyczny dostęp do  wysokiej jakości usług zdrowotnych. Jesteśmy świadomi, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Wiemy jednak, że poprzez odpowiednie działania możemy temu zapobiegać. Kluczem do prowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych jest zapewnienie każdemu warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu.
W naszym Ośrodku systematycznie zwiększamy świadomość wychowanków na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie oraz prowadzimy działania informacyjno – edukacyjne. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia zapoznaliśmy uczniów
i wychowanków z informacjami przekazanymi naszej placówce przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Turku oraz opracowanymi przez nauczycieli materiałami edukacyjnymi. Skorzystaliśmy również z bezpłatnych narzędzi informacyjnych oferowanych przez WHO. Informacje zostały przesłane drogą poczty elektronicznej do nauczycieli, którzy przekazali podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych i wychowawczych swoim uczniom i wychowankom wiedzę na temat ,,Budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata” w dobie pandemii Covid – 19. Placówka zadbała również o umieszczenie tegorocznego hasła i tematyki Światowego Dnia Zdrowia na stronie internetowej Zespołu. Mamy świadomość, że poprzez liczne kampanie informacyjne propagujemy zachowania prozdrowotne i budujemy zdrowszy świat.
 
Materiał przygotowały: Katarzyna Czerniak, Karolina Piwowarska, Anna Lipińska, Agnieszka Krzyżanowska