Europejski Tydzień Autyzmu

W dniach od 1 do 4 grudnia 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku odbyły się obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Celem akcji było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby i problemy osób nim dotkniętych.
Ze względu na przejście placówki w charakter pracy zdalnej zajęcia z uczniami odbyły się w formie pracy online. W trakcie zajęć i pogadanek z uczniami nauczyciele skupili się na promowaniu postawy akceptacji, tolerancji i zrozumienia dziecka z cechami autyzmu. Do uczniów rozesłane zostały materiały edukacyjne i filmy demonstrujące w jaki sposób dzieci autystyczne postrzegają świat i co sprawia, ze ich zachowanie wychodzi poza ogólnie przyjęte normy. Ponadto na stronie internetowej placówki umieszczony został materiał informacyjny poświęcony problemom zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Akcję przygotowały: Aneta Kubiak, Małgorzata Wawrzyniuk, Katarzyna Wielkopolan – Janik.