Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Głównym celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób nim dotkniętych.
Autyzm jest to zaburzenie neurorozwojowe, związane z nieprawidłową pracą mózgu. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia.
W niektórych przypadkach pierwsze objawy mogą pojawić się jeszcze przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Autyzm może się objawiać w różny sposób u poszczególnych osób. Ale bez względu na indywidualną manifestację objawów, wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zakresie trzech obszarów: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się). Trudności te mogą mieć różny stopień nasilenia. W efekcie niektóre osoby z autyzmem są bardzo głęboko zaburzone – nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami, nie mówią i nie komunikują się w inny sposób (np. mimiką, gestami), mają dużo stereotypowych zachowań, manieryzmów ruchowych, podczas gdy u innych objawy są słabo nasilone. Dlatego w przypadku autyzmu często posługujemy się określeniem spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).
Niewątpliwie dzieci dotknięte autyzmem inaczej postrzegają świat, inaczej odbierają bodźce zmysłowe. Dzieci autystyczne chcą mieć przyjaciół, ale nawiązywanie kontaktów jest dla nich trudne, nie rozumieją emocji i nie są w stanie ich odwzajemnić.
Są często nierozumiane i nieakceptowane przez społeczeństwo. Rówieśnicy nie zawsze dostrzegają, że dziecko, które jest po prostu inne, potrafi być równie wyjątkowe.
Mimo iż, wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.