Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Roku Szkolnym 2020/2021 przystąpił do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.
Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.
Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W projekcie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy.
Koordynatorkami projektu są: Marta Bakalarz, Marlena Graczyk i Aneta Lubas.