REGIONALNY DZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI KOSZYKARSKICH OLIMPIAD SPECJALNYCH WIELKOPOLSKIE – KONIN 2020

27 października 2020r. sześcioro wychowanków naszego Ośrodka z klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięło udział w Regionalnym Dniu Umiejętności Koszykarskich Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie – Konin.
Zawodnicy zaprezentowali swoje umiejętności w trzech poziomach współzawodnictwa: podanie piłki do celu, kozłowanie piłki na odcinku 10 metrów oraz rzut do kosza z różnych odległości.
Za każdą konkurencję otrzymywali punkty, które na zakończenie podliczono i wyłoniono najlepszych koszykarzy. W grupie męskiej I miejsce zajął Maciej Korzepa, II miejsce Wiktor Robaszek, a III Bartłomiej Marciniak. W grupie żeńskiej I miejsce zdobyła Sylwia Słodzińska, II miejsce Adrianna Krysztoforska, III miejsce przypadło Paulinie Szymczak.
Rozgrywki przebiegały w sportowej rywalizacji, ale zgodnej z zasadami fair play. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.
Turniej przeprowadził Marek Górski.