Święto Niepodległości

 W dniu 10 listopada 2020 roku w naszym Ośrodku rozpoczęliśmy obchody Narodowego Święta Niepodległości. Na tę okoliczność uczniowie przygotowali gazetkę tematyczną,
a wychowawcy klas przeprowadzili dla uczniów lekcję historii, na której poinformowali, że w tym roku obchodzimy sto drugą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto podkreślono, iż Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem narodowym. Na zajęciach omówiono wydarzenia o trudnych losach naszej Ojczyzny i zapoznano uczniów z postacią Józefa Piłsudskiego, który był bohaterem, wielkim patriotą i przywódcą Polaków walczących o niepodległość. Uświadomiono również, że katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie złamała narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenia do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Polski. Oznajmiono uczniom, iż młodzi legioniści, którzy tak dzielnie walczyli o Polskę, kiedy szli do boju śpiewali piosenki, które powstawały w okopach, na froncie. Dodawały one im otuchy, rozweselały, pozwalały przetrwać trudy walki. Jedną z wielu jest piosenka pt. „Ułani, ułani”. Uczniowie utrwalili sobie, że po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna w 1918 roku ponownie pojawiła się na mapie Europy.
Dopełnieniem zajęć była krótka prezentacja multimedialna ukazująca drogę Polaków do wolności oraz wykonanie prac plastycznych o tematyce patriotycznej.
Podsumowując, ta wzruszająca lekcja historii przypomniała nam wszystkim o tym, że dzięki wytrwałości Polaków, ich patriotycznej postawie oraz ogromnej wierze w zwycięstwo, dziś możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości pomimo, iż przebiegały w nieco innej formie i tak na długo zapadną wszystkim w pamięci.
Organizatorami uroczystości były: Małgorzata Mielczarek, Anna Lipińska i Anna Frątczak.