Józef Piłsudski i niepodległa Polska

 Narodowe Święto Niepodległości jest to święto państwowe obchodzone w Polsce corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Po takim czasie nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość.
W związku z zaistniałą sytuacją, którą spowodowała pandemia Covid -19, nie możemy wspólnie porozmawiać  na ten temat, dlatego   przypomnę Wam  krótko o historii naszego kraju.
Na co będę zwracać uwagę:
– kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość?
– jaka była rola Józefa Piłsudskiego w walce o wolną Polskę?
– jak przebiegały walki o granice odrodzonej Polski?
– dzieje obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
I wojna światowa
Jak pamiętacie od końca XVIII wieku Polacy żyli pod zaborami. Kolejne próby odzyskania niepodległości, takie jak powstanie styczniowe, kończyły się niepowodzeniami. Następna okazja do walki o wolność kraju nadarzyła się na początku XX wieku.
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Największe państwa europejskie rywalizowały o przywództwo na kontynencie. Wśród nich były wszystkie kraje, które dokonały rozbiorów Polski. Po jednej stronie konfliktu były Niemcy (dawne Prusy) i Austro – Węgry, po drugiej – Rosja, którą wspierały dodatkowo Francja i Wielka Brytania. Pierwsza wojna światowa trwała cztery lata. Część działań zbrojnych toczyła się na ziemiach polskich. Sami Polacy, jako mieszkańcy państw zaborczych, byli wcielani do armii rosyjskiej, niemieckiej i austro – węgierskiej. Nie raz musieli walczyć na polu bitwy przeciw swoim rodakom.
Polacy podczas I wojny światowej
Podczas I wojny światowej państwa zaborcze potrzebowały jak największej liczby żołnierzy. Dlatego władcy tych państw pozwalali na zakładanie w ramach swoich armii polskich oddziałów. Tak powstały między innymi Legiony Polskie walczące u boku Niemiec i Austro – Węgier przeciwko Rosji. Jednym z dowódców Legionów był Józef Piłsudski.
 Po trzech latach walk Piłsudski zdecydował się zerwać sojusz z Niemcami i Austro – Węgrami, które zaczęły przegrywać wojnę. Władze niemieckie go za to uwięziły, a jego żołnierze – rozbroiły.
Polska odzyskuje niepodległość
Pierwsza wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 roku. Państwa zaborcze utraciły swoją dotychczasową pozycje. Niemcy i Astro – Węgry przegrały wojnę, a Rosję ogarnęła wojna domowa. Wykorzystali to Polacy. Zaczęli przejmować z rąk zaborców władzę na polskich ziemiach, tworzyć własne urzędy, policję i wojsko. Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość.Pokonani Niemcy wypuścili z więzienia Józefa Piłsudskiego. Przybył on do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku powierzono mu dowództwo nad Wojskiem Polskim. To właśnie ten dzień jest uważany za datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka dni później Piłsudski otrzymał pełnię władzy w Polsce jako Naczelnik Państwa. Nie chciał jednak długo sprawować rządów. Postanowił zostać Naczelnikiem do czasu, gdy Polacy powołają sejm i senat, a następnie będzie wybrany prezydent. Odrodzone w 1918 roku państwo polskie nazywamy II Rzeczpospolitą.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL
 ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 11 listopada 1997 Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in.: „Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę”.
Każdego roku obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych odbywały się bardzo uroczyście na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości organizowane od 1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne, jak również  parady ulicami miast, np. Marsz Niepodległości w Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu, Parada Niepodległości w Gdańsku.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa  Narodowe Święto Niepodległości nie będzie obchodzone, tak  jak co roku, jednak musimy się z tym pogodzić. Nie wiem jak Wam, ale mi najbardziej brakuje obchodu Biegu Niepodległości, w którym od kilku lat brałam udział ze swoją rodziną.
Bibliografia:
„Historia Polski”. Tadeusz Jędruszczak , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984.
„Wczoraj i dziś”. Bogumiła Olszewska, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 2017
 
 
                                                                    Opracowała: Małgorzata Papierkowska