Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Dzień upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.
Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym, które w 2020 r. wypada w środę. W tym dniu upamiętniamy wydarzenia sprzed 102 lat, kiedy upadek wszystkich państw zaborczych w czasie I wojny światowej utorował drogę do suwerenności Polski.
Święto Niepodległości zaczęto oficjalnie obchodzić 11 listopada 1937 roku. Warto jednak pamiętać, że obchody te odbyły się tylko przez kolejne dwa lata ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych konspiracyjnie obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach  sabotażu, byli narażeni na dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o tym święcie starano się podtrzymywać. W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe.
Ostatecznie przywrócono je dopiero w 1989 roku pod nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Wbrew swojej nazwie, Święto Niepodległości nie upamiętnia dokładnego dnia odzyskania wolności. Warto jednak pamiętać, że 11 listopada jest datą umowną.
Niepodległość Polski została proklamowana przez Radę Regencyjną 7 października 1918 r. 10 listopada 1918 r. do Polski powrócił Józef Piłsudski, który przebywał w niemieckim więzieniu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. Wybór 11 listopada uzasadnić można również zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Na pamiątkę tych wydarzeń ustanowiono to święto.
Jak obchodzimy Święto Niepodległości?
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest niezwykle uroczyście. Dużą popularnością cieszą się wydarzenia cykliczne takie jak: biegi niepodległości, koncerty patriotyczne, marsze, parady uliczne czy wystawy historyczne. Na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbywają się defilady i wystąpienia z udziałem najwyższych władz państwowych, a przed grobem Nieznanego Żołnierza składa się wieńce. W czasie obchodów wręcza się odznaczenia państwowe- Krzyż i Medal Niepodległości dla osób czynnie zasłużonych dla niepodległości Polski.
W całym kraju organizowane są różne  wykłady i inscenizacje historyczne. W 2018 roku w Polsce zorganizowano uroczyste obchody z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W wielu miastach zaplanowano wtedy tematyczne wydarzenia, koncerty, wystawy, konferencje i spotkania, które miały upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018 roku – w  setną rocznicę. Ta nowa tradycja ma za zadanie przetrwać kolejne stulecie i dać wszystkim możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, wszystkimi Polakami. W ten sposób można uczcić najważniejsze święto, pokazać, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną  i wysyłać w świat sygnał, że potrafimy zjednoczyć się w tak wyjątkowym dniu dla naszej Ojczyzny!
Z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie 11 listopada o godz. 12.00 zostanie na żywo odegrany hymn Polski przez trębaczy ze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Zostanie on również wykonany podczas oficjalnych uroczystości państwowych i lokalnych w ramach akcji Niepodległa do hymnu 2020 oraz wyemitowany przez stacje radiowe i telewizyjne.
Hymn Polski to „Mazurek Dąbrowskiego”. Został on napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. W jego treści znajduje się szereg odniesień do niezwykle ważnych historycznych wydarzeń, takich jak stworzenie Legionów, rozbiory czy potop szwedzki.
Hymn to jeden z wielu symboli narodowych pojawiających się podczas uroczystości. Należy również pamiętać o pozostałych, a są nimi: godło, barwy narodowe i flaga.
11 listopada w wielu oknach pojawią się biało-czerwone flagi, które są znakiem integracji narodowej i pamięci o historii. Biel symbolizuje nieskazitelność, czystość i dobro polskiego narodu, czerwień zaś potęgę, dostojność i majestat.
Flaga ta po raz pierwszy została uznana w 1831 roku i w takiej wersji obowiązuje do dzisiaj.
Godłem państwowym jest wizerunek orła białego, ze złotą koroną, na czerwonym tle. Orzeł przedstawiony jest zgodnie z heraldyczną tradycją, w postaci gotowej do walki. Kolor czerwony (tło) to symbol ognia, odwagi i waleczności, a biel oznacza wodę, czystość i niepokalanie.
Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
Symbole kreują wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję. Są znamieniem patriotyzmu, dumy i honoru, a także godności Polaków i miłości ich do Ojczyzny.
Opracowała: Katarzyna Nitecka