Stypendia 2020

W dniu 20 października 2020 roku siedmioro uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia odebrało z rąk pani dyrektor Izabeli Piotrowskiej stypendia naukowe I stopnia przyznane przez Starostę Powiatu Tureckiego. Nagrodzeni uczniowie to: Jolanta Michalak, Karolina Binkiewicz, Ewelina Kowalewska, Karina Perek, Katarzyna Matela, Natalia Bystra oraz Klaudia Wróblewska. W roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli oni bardzo wysokie wyniki w nauce i godnie reprezentowali szkołę oraz powiat turecki.
Podczas wręczenia pani Dyrektor pogratulowała wszystkim nagrodzonym oraz życzyła dalszych sukcesów.
Przyznając Stypendium Powiatu Tureckiego władze samorządowe honorują młodzież, która osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce oraz duże sukcesy sportowe i artystyczne.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom świetnych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!