Przeczytałeś ? Oddaj!

Przeczytałeś ? Oddaj!
Wielka Zbiórka Książek 2020r.
 
We wrześniu wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz ze szkolą biblioteką przystąpili do akcji pt. „Wielka Zbiórka Książek 2020”. Ta kampania społeczna przeprowadzona została w całej Polsce przez Fundację Zaczytani.org w dniach od 8 września do 11 października 2020r. Zebrane w szkole książki trafiły do punktu zbiórki przy ulicy Plac Sienkiewicza w placówce Alior Banku, a następnie zasilą magazyny Fundacji Zaczytani.org , gdzie zostaną podzielone na książki dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych oraz przekazane do bibliotek, świetlic, szpitali, domów opieki, zakładów karnych.
Wielka Zbiórka Książek została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz prezydentów siedmiu miast: Gdańska, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane serce i podzielnie się książką.
Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zbiórki w szkole były: Dagmara Dróżdż i Karolina Poturała.