Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

 13 października 2020r. był wyjątkowym dniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Cała społeczność szkolna uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Uwzględniając reżim sanitarny z powodu epidemii koronawirusa zrezygnowano z uroczystego apelu, a święto przyjęło inną formę.
Na stronie internetowej Ośrodka pani dyrektor Izabela Piotrowska podziękowała wszystkim nauczycielom za życzliwość i serdeczność w stosunku do uczniów  oraz kreatywność i ciekawe inicjatywy wpływające na wyjątkowość naszej placówki. Ponadto słowa uznania skierowała do pracowników niepedagogicznych, dzięki którym nasza szkoła jest czysta, zadbana i bezpieczna. Zwróciła się także do dzieci i młodzieży, bez których żaden nauczyciel nie odniósłby sukcesu. Podziękowała za to, że tak chętnie podejmują ścieżkę edukacyjną.
Wyrazy wdzięczności z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych umieścił także w Internecie Samorząd Wychowanków Ośrodka wraz z opiekunem.
Ponadto każda klasa zapoznała się z historią tego święta i nagrała własne życzenia, które można oglądać na wirtualnej gazetce szkolnej.
Nauczyciele przygotowali dla swoich wychowanków niespodziankę, umieszczając na Facebooku prezentację ze zdjęciami przedstawiającymi ich zainteresowania i pasje.
Święto było także okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników przez Ministra Edukacji Narodowej, Starostę Powiatowego w Turku oraz Dyrektora Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.
Dzień ten był pełen miłych wrażeń i pozwolił na chwilę oderwać się od trudnej rzeczywistości związanej z epidemią.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku znowu licznie zgromadzimy się w naszej świetlicy, aby wspólnie przeżywać to Święto.