Konkurs na najładniejszą kukiełkę

W ubiegłym roku szkolnym w marcu w naszym Ośrodku ogłoszono konkurs na „Najładniejszą kukiełkę do teatrzyku Szewczyk Dratewka”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej uczniów, poszerzenie wiedzy na temat teatru oraz działania zespołowe. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Niestety z powodu pojawienia się pandemii Covid-19 konkurs nie został rozstrzygnięty. Organizatorzy postanowili zrealizować zadanie konkursowe w bieżącym roku szkolnym. Spośród oddanych prac powołana komisja wyłoniła najlepsze.
Pierwsze miejsce otrzymali uczniowie z klasy trzeciej przysposabiającej do pracy (wychowawca Alina Adamiak) za kukiełkę „Baba Jaga”. Drugie miejsce przypadło uczniom z klasy ósmej zespołu edukacyjno-terapeutycznego (wychowawca Małgorzata Mielczarek) za kukiełkę „Ptaszysko”, a trzecie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z klas piątych zespołu edukacyjno-terapeutycznego, za kukiełkę „Pszczoła” (wychowawca Anna Lipińska i za kukiełkę „Kaczor” (wychowawca Aneta Lubas).
Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
Organizatorzy konkursu: Marta Bakalarz i Marlena Graczyk gratulują uczestnikom pomysłowości i dziękują za udział i zaangażowanie, zapraszając na teatrzyk szkolny z udziałem konkursowych kukiełek, który odbędzie się już wkrótce.