Wielka Zbiórka Książek

 Wolontariusze z naszej bursy wzięli udział w szóstej edycji Wielkiej Zbiórki Książek zorganizowanej przez Klub Wolontariatu i bibliotekę szkolną Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Celem zbiórki jest dzielenie się książkami, propagowanie czytelnictwa i kultywowanie języka polskiego.
Wielka Zbiórka Książek to kampania społeczna prowadzona w całej Polsce przez Fundację Zaczytani.org w dniach od 8 września do 11 października 2020r. Zebrane książki będą podzielone na książki dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych oraz przekazane do bibliotek, świetlic, szpitali, domów opieki, zakładów karnych.
Mamy nadzieję, że każda przekazana książka znajdzie swojego przyjaciela!
Zbiórkę w bursie zorganizowała Mirosława Greber.