Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Zespołu!   

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Zespołu!         

Kochani Uczniowie i Serdeczni Rodzice!

Dzień Edukacji Narodowej to święto obchodzone w Polsce 14 października każdego roku. To święto wszystkich pracowników oświaty.

W tym szczególnym dniu, jako dyrektor Zespołu mam zaszczyt w imieniu własnym, uczniów i rodziców podziękować nauczycielom. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do różnych problemów, które towarzyszą nam na co dzień w pracy. Za życzliwość i serdeczność, którymi bezustannie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza placówka jest wyjątkowa i tętni życiem. To dzięki Wam nasi wychowankowie codziennie przychodzą tutaj z ochotą, uśmiechem i chęcią do pracy. To Wam zawdzięczamy to, że w naszej placówce panuje niepowtarzalna atmosfera, że lubimy nasze miejsce pracy, pomimo trudu jaki wkładamy w codzienne funkcjonowanie.

Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których nasza placówka nie przypominałaby takiego miejsca jakim jest. Dziękuję Państwu za to, że nasza szkoła jest czysta, zadbana i bezpieczna. Dziękuję za wsparcie udzielane dzieciom, kiedy widzicie, że takie jest potrzebne.

Pragnę także zwrócić się do Was, drogie Dzieci i droga Młodzieży! Stanowicie część społeczności Zespołu, bez której żaden nauczyciel nie mógłby odnieść sukcesu. Dziękuję Wam za to, że jesteście chętni do przyswajania wiedzy i możemy wspólnie podążać ścieżką edukacji, szczególnie teraz w tym trudnym czasie zdominowanym przez pandemię Covid-19.

Na zakończenie chciałabym życzyć nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, która będzie dawała dużo siły do pracy, ale także entuzjazmu, aktywności, zdrowia i radości oraz dalszych wspaniałych osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu.

 

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                       Izabela Piotrowska                          
                            dyrektor Zespołu Placówek
Edukacyjno – Wychowawczych w Turku

 

Turek, dnia 14 października 2020r.