BEZPIECZNY NASZ DRUGI DOM-BURSA

Głównym celem kształcenia i wychowania w naszej placówce jest harmonijny i wszechstronny rozwój młodzieży. Aby taki proces przebiegał bez zakłóceń, należy zaspokoić podstawowe potrzeby młodych ludzi. Jedną z nich jest poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim nam zależy, aby żaden wychowanek nie poniósł uszczerbku na zdrowiu, życiu lub nie uległ żadnemu wypadkowi.
Dlatego w dniu 17 i 21 września nasi wychowankowie dowiedzieli się, jak przebiega ewakuacja oraz poznali zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zdobyli też informacje na temat zagrożenia atakiem bombowym i terrorystycznym. Wychowawczynie starały się pokazać młodzieży zagrożenia współczesnego świata, uświadomić jakie mogą być skutki nieprzestrzegania poszczególnych zasad bezpieczeństwa, nauczyć gdzie powinny być umieszczone znaki bezpieczeństwa
i przypomnieć numery telefonów alarmowych.
Spotkanie było okazją do kształtowania w wychowankach nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz rozwijania takich cech jak: opanowanie, wrażliwość, zdolność koncentracji, niezależność, odwaga i pomoc drugiemu człowiekowi.
Spotkanie zorganizowały: Mirosława Greber i Katarzyna Nitecka.