Ogólnopolskie Odznaki PTTK „Tropiciel Przyrody” zdobyte!

Bliski kontakt z przyrodą, poznawanie jej walorów, jak również dbanie o jej ochronę, to w naszej placówce działania ciągłe, prowadzone od początku jej istnienia. Nie można przecież zaprzeczyć terapeutycznym właściwościom, jakie ma natura. Dzieci uwielbiają przebywać na świeżym powietrzu, cieszyć się widokami pięknej polskiej ziemi, odstresowywać w bezpośredniej bliskości ze zwierzętami. I taki też cel miały nasze działania w tegorocznym zdobywaniu odznak. W ich ramach uczniowie klasy P3C wzięli udział w wycieczce do ZOO i Ogrodu botanicznego w Łodzi, włączyli się aktywnie w akcję „Sprzątanie Świata” oraz w akcję zbierania zużytych baterii, podczas szkolnego „Święta Pieczonego Ziemniaka” spotkali się z pracownikiem Nadleśnictwa Turek i razem przemierzali leśne ścieżki, poznając florę i faunę lasu, wzięli udział w XVIII Integracyjnym Rajdzie Turystycznym „Pieczonego ziemniaka” zorganizowanym przez PTTK w Turku, a w czasie pandemii COVID- 19 systematycznie ( jeden raz w tygodniu) oglądali wybrane specjalnie dla nich filmy o pięknie i bogactwie polskiej przyrody.
Powyższe działania zostały udokumentowane w książeczkach PTTK, potwierdzone przez wicedyrektor Ośrodka panią Izabelę Walczak, a następnie zweryfikowane przez prezesa Oddziału PTTK w Turku pana Dariusza Grajkowskiego, który przyznał Ogólnopolskie Odznaki „Tropiciel Przyrody” w stopniu brązowym i srebrnym następującym uczniom : Ani Wojciechowskiej, Bartoszowi Sadkowskiemu, Dariuszowi Lisowi, Sebastianowi Granosowi, Michałowi Jesiołowskiemu.
Warto nadmienić, że tak naprawdę liczyły się nie tyle same odznaki (choć są bardzo ważne), ale droga do ich zdobywania.
Organizatorem akcji była Elżbieta Kociołek.