Ty decydujesz, czy zachorujesz!

10 marca w Miejskiej  Bibliotece Publicznej im. Wł. Pietrzaka w Turku w ramach programu: „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet” realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”, odbyło się spotkanie  z przedstawicielem Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu -epidemiologiem panem Piotrem Wojtysiem i menedżerką Firmy Kosmetycznej Avon, panią Iwoną Dolińską, którzy promują akcję profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka gruczołu krokowego oraz profilaktykę jelita grubego. Prowadzący spotkanie podkreślili, że celem profilaktyki jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych, a organizacja akcji edukacyjnych, promujących profilaktykę nowotworów  jest koniecznością, aby dostarczać wiedzy o czynnikach ryzyka i objawach sugerujących chorobę oraz czynnikach chroniących. Wychowanki bursy wraz z opiekunkami w ramach współpracy z menedżerką Firmy Kosmetycznej Avon, która promuje i rozpowszechnia kampanię „Avon Kontra Rak Piersi” i „Dzień na U”, miały okazję uczestniczyć w wykładzie pana epidemiologa na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych, poziomu dostępu do najnowszych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki, statystyki i możliwości badań cytologicznych i szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV, mammografii, ultrasonografii, oraz samobadaniu piersi. Wykładowca zwrócił uwagę, że pomimo ciągłego rozwoju medycyny o sukcesie leczenia decyduje przede wszystkim wczesne wykrycie nowotworu, że warto pamiętać o możliwości badania osób bez objawów choroby. Należy przeprowadzić badania skriningowe, których celem jest zmniejszenie umieralności z powodu danego nowotworu w odpowiednio dobranej populacji. W Polsce wykonuje się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka piersi, raka jelita grubego oraz raka szyjki macicy. Dlatego najważniejszym sposobem zapobiegania są zalecenia profilaktyczne, niwelowanie czynników ryzyka sprzyjających powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych takie jak: palenie tytoniu, picie alkoholu, nadwaga, złe odżywianie, brak ruchu i czynniki genetyczne. Pan epidemiolog przedstawił niepokojące objawy chorobowe i pokazał na fantomach w jaki sposób prawidłowo dokonywać oceny swoich piersi. W sposób szczególny podkreślił ważność tej czynności, którą należy przeprowadzać raz w miesiącu, gdyż może to uratować życie niejednej kobiecie. Na zakończenie uczestniczki spotkania otrzymały pakiet ulotek i folderów.
Spotkanie dla wychowanek zorganizowały : Mirosława Greber i Katarzyna Nitecka.