Profilaktyka priorytetem w walce z zagrożeniami

W naszej bursie 27 lutego 2020r. odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Podczas spotkania nasi wychowankowie dowidzieli się o najważniejszych zaleceniach i rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
Celem pogadanki było nabycie odpowiedniej wiedzy, dzięki której można dokonywać wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. Cel ten mógł być osiągnięty przez ukazanie wychowankom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, zapoznanie ze sposobami zachowania, umacniania i poprawy zdrowia, przekazywanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia, informowanie o różnych rodzajach zagrożeń dla zdrowia i możliwościach minimalizowania ich lub eliminowania, przekazanie właściwych, codziennych zasad przestrzegania higieny, w szczególności zasad mycia rąk wodą i mydłem i ochrony w czasie kataru i kaszlu.
Wychowankowie dowiedzieli się, jakie są czynniki ryzyka zachorowania na koronawirusa, jakie są jego cechy, sytuacje zarażenia, warunki sprzyjające powstaniu zachowań ryzykownych, w których możemy się zarazić, a także co najważniejsze, jak można się bronić przed zachorowaniem. Uświadomili sobie, jak  ważna jest PROFILAKTYKA, która jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem ochrony zdrowia.
Na koniec spotkania uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać informacji na temat ochrony przed koronawirusem, a także otrzymali nr telefonu kontaktowego (800 190 590), na który w razie potrzeby mogą zadzwonić.
Organizatorami spotkanie były: Mirosława Greber, Katarzyna Nitecka i Małgorzata Papierkowska.