Europejski Dzień Logopedy

 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. W naszym Ośrodku również obchodziliśmy ten dzień, który upłynął pod hasłem: „Zaburzenie czytania i pisania”. Z tej okazji specjaliści, pani Anna Lipińska i pani Patrycja  Danielewska zorganizowały zajęcia warsztatowe dla uczniów.
Celem przeprowadzonych zajęć było rozbudzanie u dziecka motywacji do samodzielnego poznawania liter i opanowania umiejętności czytania i pisania.
Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń oddechowych, które stanowią podstawę do wszystkich kolejnych ćwiczeń wspomagających terapię logopedyczną. Kolejnym etapem były ćwiczenia, które odbywały się poprzez różnorodną działalność dzieci, szczególnie poprzez zabawy oraz zajęcia z dominacją aktywności umysłowej i plastycznej. Ponadto organizowane były zabawy i ćwiczenia specjalne, uwzględniające rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, poznawanie liter i utrwalanie kształtowanych umiejętności takich jak: etykietowanie przy czytaniu, czytanie globalne, czytanie sylabami, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego oraz logorytmiki.
Dzieci chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach. Materiał ćwiczeniowy został starannie dobrany do każdego dziecka, jego możliwości intelektualnych, językowych i emocjonalnych. Dbano o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i metody pracy. Wykorzystywano do zabawy i ćwiczeń ciekawe pomoce i środki dydaktyczne.
Europejski Dzień Logopedy pokazuje, że logopedzi w całej Europie mają wspólny cel, promują wszelkie działania, które przyczyniają się do poprawy zdrowia wszystkich osób mających problemy z prawidłową artykulacją.
Zajęcia warsztatowe zorganizowały: Anna Lipińska i Patrycja Danielewska.