Innowacja pedagogiczna „Język obcy nie jest mi obcy”

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest niezmiernie ważna, a otwarcie na Europę i świat jakie umożliwia Internet i inne środki masowego przekazu wymaga od nas umiejętności posługiwania się tym językiem. Najistotniejszym aspektem nauki języka angielskiego jest sprawne komunikowanie się, a to może zostać osiągnięte dzięki motywacji uczniów, a także przełamaniu bariery językowej. Kierując się tymi przesłankami wprowadzenie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w naszej placówce jest jak najbardziej zasadne i z pewnością przyniesie korzyści uczniom.
Adresatami innowacji pedagogicznej „Język obcy nie jest mi obcy” realizowanej w miesiącu marcu 2020 r. są wszyscy uczniowie szkoły. Autorem innowacji jest pani Magdalena Mizerkiewicz.
Główne cele innowacji to zwiększenie motywacji do nauki języka obcego, wdrażanie uczniów do poznawania języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu uczenia się, kształtowanie świadomości bycia obywatelem Europy oraz świadomości znaczenia języka angielskiego we współczesnym świecie.
Realizację innowacji rozpoczęto dnia 2 marca 2020 r. W myśl zasady, że to praktyka czyni mistrza uczniowie używali języka angielskiego w mowie podczas przerw śródlekcyjnych rozwijając i doskonaląc umiejętność komunikowania się w tym języku. Przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy ułatwiały uczniom mini słowniczki obrazkowe przedstawiające słownictwo z takich kategorii tematycznych jak: członkowie rodziny, zwierzęta, środki transportu, przedmioty codziennego użytku. Uczniowie chętnie dzielili się zdobytą wiedzą z rówieśnikami oraz nauczycielem przedmiotu, a na korytarzach szkolnych zamiast tradycyjnego „Dzień dobry” czy „Jak się masz?” można było usłyszeć „Good morning”, „Good afternoon”, „How are you?”. Wielu wychowanków miało okazję przekonać się o swoich predyspozycjach językowych, a ich akcent i płynność z pewnością wysoko oceniłby niejeden native speaker języka angielskiego.