Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie!!!

 

W  związku z Komunikatem Starosty Tureckiego z dnia 11 marca 2020r. z godz. 16:48 oraz wcześniejszą decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w dniach od 12 marca 2020r. i przez kolejnych 14 dni ze względu na pojawienie się koronawirusa w Polsce zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze w naszej placówce zostają zawieszone! Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nadmieniamy także, że do piątku 13 marca 2020r. prowadzimy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze tylko dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, których rodzice są osobami pracującymi i nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom bez uprzedniego przygotowania się do zaistniałej sytuacji. Warunkiem koniecznym jest jednak przyprowadzenie do placówki dzieci tylko i wyłącznie zdrowych, z domu, w którym nie wystąpiły jakiekolwiek objawy grypowe u innych członków rodziny. Informujemy, że wychowankowie  Specjalnego Ośrodka i Bursy Szkolnej przebywający na terenie placówki w czwartek i piątek będą mieli zapewnione posiłki i nocleg. Ponadto, informujemy, że dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi w wyżej wymienionych dniach będą świadczyć pracę nieprzerwanie. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawców w zakładach pracy zobowiązani są w niej uczestniczyć. Z kolei uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej odbywający praktyczną naukę zawodu na warsztatach szkolnych w kuchni naszego Zespołu nie przychodzą na zajęcia praktyczne.

Izabela Piotrowska

Dyrektor
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku

 

Zachęcamy również, aby na bieżąco śledzić stronę internetową: www.powiat.turek.pl oraz stronę naszej placówki, na których to będą zamieszczane aktualne informacje w zakresie zaistniałej sytuacji.