Profilaktyka czerniaka

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU „PROFILAKTYKA CZERNIAKA”

W Roku Szkolnym 2021/2022 realizacja programu „Profilaktyka czerniaka”, ze względu na pandemię Covid-19 i naukę zdalną, obejmowała działania w II półroczu 2021/2022. Odbyły się następujące działania:
 • luty 2022r. – rozdanie ulotek „Znamię, znasz je? Czyli co musisz wiedzieć o
czerniaku skóry” – wszyscy uczniowie
 • marzec 2022r. – lekcja edukacyjna – film edukacyjny o profilaktyce czerniaka „Znamię, znam je”– uczniowie szkoły podstawowej
 • kwiecień 2022r. – film edukacyjny – „ Od znamienia do czerniaka. Zanim zaczniesz się opalać”- uczniowie szkoły podstawowej
 • maj 2021r – ankieta „Znamię, znam je” – uczniowie szkoły podstawowej
 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach w ramach programu.  Odbywały się także  indywidualne rozmowy z młodzieżą – w przypadku zgłaszania takiej potrzeby 
Cele takie jak:
 • przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
 • uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
 • uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw
zostały zrealizowane.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Działania w ramach programu „Profilaktyka czerniaka”

W ramach działań prozdrowotnych w Roku Szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Inicjatywa programu służy popularyzacji wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka czerniaka skóry. Głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka, czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Zajęcia profilaktyczne prowadzone są podczas lekcji wychowawczych. Działania odbywają się według ustalonego przez koordynatora harmonogramu obejmującego m. in. prezentację multimedialną, lekcję edukacyjną, obejrzenie filmu edukacyjnego, rozdanie ulotek, wypełnienie ankiet.
W I półroczu Roku Szkolnego 2020/2021 część zaplanowanych w harmonogramie działań została zrealizowana stacjonarnie, a część ze względu na nauczanie zdalne w czasie pandemii Covid-19 w formie on-line. W miesiącu listopadzie 2020r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymali ulotki  „Znamię, znasz je? Czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”, które zawierały najważniejsze informacje dotyczące czerniaka. Od grudnia 2020r. realizacja programu odbywała się w sposób zdalny. Wszystkie podejmowane działania miały na celu budowanie świadomości czerniaka, wdrażanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży. W miesiącu styczniu 2021r. na stronie internetowej szkoły ukazał się artykuł z profilaktyki czerniaka.. Zawarto w nim założenia programowe, zakres działań w szkole oraz ważne zasady postępowania w celu ochrony przed czerniakiem. Oto jego treść:
Obecnie czerniak, czyli złośliwy nowotwór skóry jest jednym z groźniejszych zmian, jakie dotykają naszą skórę. Jednak wykryty wcześnie daje prawie stuprocentową wyleczalność.
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek pigmentowych wytwarzających barwnik zwany melaniną, który sprawia, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowych.
Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze, ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej.
Czerniak charakteryzuje się bardzo agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami, które są trudne w leczeniu farmakologicznym. To oznacza, że czerniak szybko przechodzi z choroby miejscowej (rozwijającej się w jednym miejscu na skórze) w postać rozsianą tzw. uogólnioną.
Czerniak nie tylko rozrasta się na powierzchni skóry, ale co groźniejsze wrasta w głąb skóry i gdy przejdzie barierę skóry (ma wtedy ok.  1 mm głębokości) dostaje się do naczyń krwionośnych, a następnie za ich pomocą przedostaje się do całego organizmu. Czasem wystarczą 3 miesiące, aby czerniak zaatakował cały organizm.
Pamiętaj o kilku ważnych zasadach! Możesz uchronić się przed czerniakiem!
 • Nie opalaj się w solarium! – w przypadku młodych ludzi jest to najważniejszy czynnik wywołujący czerniaki.
 • Latem unikaj przebywania w pełnym słońcu w godzinach 11:00-16:00.
 • Ochrona skóry: stosuj filtry UV, noś czapkę i okulary przeciwsłonecznych – latem nawet podczas pochmurnych dni należy stosować ochronę. Pamiętaj o ochronie także podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu!
 • Raz w miesiącu oglądaj swoją skórę – sprawdź, czy Twoje znamiona nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe.
 • Jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje się z Twoim znamieniem, udaj się do dermatologa. Przynajmniej raz na rok odwiedzaj dermatologa, aby sprawdził czy wszystko w porządku.
 • Najbardziej narażone na rozwój czerniaka są osoby o jasnych i rudych włosach, jasnej lub bardzo jasnej cerze, z piegami i/lub znamionami, które łatwo ulegają poparzeniom słonecznym, słabo tolerują słońce, opalają się z dużym trudem u których w rodzinie występował czerniak.
W II półroczu 2020/2021 w ramach programu „Profilaktyka czerniaka” kontynuowano zaplanowane zadania. W miesiącu marcu 2021r., uczniowie szkoły podstawowej objęci programem uczestniczyli w zdalnej lekcji edukacyjnej, podczas której obejrzeli film edukacyjny o profilaktyce czerniaka „Znamię? Znam je”. Także w marcu 2021r. uczniowie szkoły podstawowej, klas 4-6, w ramach zdalnej lekcji wychowawczej, zapoznali się z filmem edukacyjnym „Od znamienia do czerniaka. Zanim zaczniesz się opalać.” Zakres treści w ramach obu tych działań obejmował: charakterystyczne cechy czerniaka, ABCDE czerniaka, Złote Zasady ochrony przed czerniakiem oraz samobadanie skóry. W marcu 2021r.  uczniowie szkoły podstawowej otrzymali zdalnie do wypełnienia ankietę „Znamię, znam je”. Ankieta zawierała pytania sprawdzające wiedzę uczniów o profilaktyce czerniaka, ocenę działań w ramach programu i ich atrakcyjność. Z ankiety wynika, że dla uczniów uczestniczących w programie temat profilaktyki czerniaka jest ważny. Lekcje edukacyjne były dla nich ciekawe
i pogłębiły wiedzę o czerniaku. Najbardziej zainteresowało uczniów samobadanie pod kątem czerniaka oraz zdjęcia zmian nowotworowych. Wszyscy uczestnicy programu odpowiedzieli „tak” na zadane w ankiecie pytanie: czy będą zachęcać rodziców, znajomych, krewnych, aby przebadali skórę i czy przekażą im zdobytą wiedzę? Na podstawie ankiety stwierdza się, że uczniowie wiedzą jak chronić się przed czerniakiem. Uczniowie znają i potrafią wymienić cechy charakterystyczne czerniaka.
Wszystkie działania w ramach programu przygotowała i przeprowadziła koordynator programu, Marlena Graczyk.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Profilaktyka czerniaka

W miesiącu październiku Roku Szkolnego 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego Akademii Czerniaka. Uczestnikami programu są uczniowie szkoły podstawowej. Realizacja programu odbywa się poprzez działania objęte harmonogramem. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości wśród społeczności szkolnej na temat czerniaka i jego profilaktyki.
Dnia 21 stycznia 2020r. w ramach programu Akademii Czerniaka odbyła się projekcja filmu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”.  Na podstawie filmu uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo sprawdzać skórę poprzez samokontrolę oraz jak wykluczyć wszelkie czynnika ryzyka, aby uchronić się przed czerniakiem. Po obejrzeniu filmu podsumowano zdobyte informacje i zachęcono uczniów do dalszego poszerzania wiedzy na temat czerniaka oraz aktywnego włączania się w kolejne działania.
W II półroczu w ramach programu „Profilaktyka czerniaka” kontynuowano zaplanowane zadania. W miesiącu lutym 2020r., uczniowie objęci programem uczestniczyli w grze interaktywnej „Akademia czerniaka”, a w miesiącu marcu 2020r. zostały rozdane ulotki „Znamię, znasz je? Czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”. Podsumowanie działań odbyło się z sposób zdalny ze względu na pandemię Covid-19.
Koordynatorem programu była Marlena Graczyk.