Konkurs plastyczny

 Pięcioro uczniów z naszego Ośrodka wzięło udział w XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegamy pożarom.” Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją i życiem strażackich środowisk, utrwalenie zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, przybliżenie humanitarnej służby pożarniczej, którą z oddaniem pełnią strażacy dla nas wszystkich, a także rozwijanie i pobudzanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.
Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, a także osób dorosłych zamieszkujących teren miasta Turek. Prace można było wykonać różnymi technikami, w dowolnym formacie i dostarczyć do 30 grudnia 2019 roku.
Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego odbyło się 18 stycznia 2020 roku. Prace oceniane były w różnych kategoriach wiekowych. I miejsce w kategorii szkół podstawowych klas I –III otrzymał Mateusz Erkiet, uczeń klasy II. W kategorii szkół podstawowych klas IV- VIII również I miejsce zajął Łukasz Pawlak, uczeń klasy VIII. Ponadto w kategorii osób dorosłych I miejsce otrzymał Michał Jesiołowski, uczeń  klasy III szkoły przysposabiającej do pracy, II miejsce przypadło Miłoszowi Raczykowi z klasy II szkoły przysposabiającej do pracy, natomiast III miejsce otrzymał  Marcin Szwankowski, uczeń klasy II szkoły przysposabiającej do pracy.
Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów!
Uczniów do konkursu przygotowały: Małgorzata Mielczarek, Anna Frątczak, Katarzyna Czerniak,  Alina Adamiak i Anna Frankowska.