XI Międzynarodowy Konkursu Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi Jednym Objąć Nie Można Uściskiem” – edycja recytatorska

 XI edycja recytatorska Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi Jednym Objąć Nie Można Uściskiem”, która miała miejsce 18 stycznia w naszym Ośrodku, zakończyła się sukcesem. Uczeń szkoły podstawowej Michał Buczyński otrzymał wyróżnienie. Nagrodzony został książką oraz dyplomem.
Z wielkim zaangażowaniem i pasją zaprezentował on jeden z trzech przygotowanych wierszy autorstwa W. Pietrzaka, a był to utwór pt. „Południe”.
Celem konkursu było promowanie twórczości poety, pisarza, krytyka literackiego i żołnierza powstania warszawskiego – Włodzimierza Pietrzaka oraz rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.
Ucznia do konkursu przygotowała Halina Rabiega.
Organizatorem imprezy był pan Maciej Konieczny, Przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oddział w Turku.