Kartka świąteczna w języku angielskim

 20 stycznia 2020 roku w naszym Ośrodku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną w języku angielskim, do którego mogli przystąpić wszyscy uczniowie uczący się języka angielskiego. Warunkiem, aby kartka wzięła udział w konkursie, było zamieszczenie w niej życzeń bożonarodzeniowych i/lub noworocznych w języku angielskim. Ocenie podlegały poprawność językowa życzeń, pomysłowość oraz staranność wykonania kartki, a także ogólne wrażenie artystyczne.
Wszystkie kartki wykonane przez uczniów były piękne i wyjątkowe, zawierały płynące z głębi serca życzenia. Tworząc je, uczestnicy konkursu zastosowali rożne techniki plastyczne.
Zaszczytne, pierwsze miejsce przypadło w udziale uczennicy klasy ІІ szkoły branżowej – Klaudii Wróblewskiej, której serdecznie gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wykonane przez siebie kartki z życzeniami mogli wręczyć wybranej osobie.
Konkurs zorganizowała Magdalena Mizerkiewicz.