Bieg po zdrowie

Jak się nie dać złowić nałogowi ?

Dnia 21 stycznia 2020 roku w naszej placówce w ramach programu „Bieg po zdrowie” odbyły się zajęcia pt. „Jak się nie dać złowić nałogowi?” W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej.
Celem zajęć było uzyskanie wiedzy od uczniów oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia pojęcia – co to jest asertywność?. W dalszej części uczniowie podawali przykłady asertywnego zachowania się. Następnie wysłuchali opowiadania czytanego przez nauczyciela pt. „Moje kieszonkowe”. Na podstawie wysłuchanej treści uczniowie udzielali odpowiedzi czy główny bohater zachował się asertywnie w stosunku do swojego kolegi. Odpowiedzi ze strony słuchaczy było mnóstwo. Uczniom uświadomiono, że zachowanie asertywne nie ma w sobie agresji. W dalszej części zajęć dyskutowano, w jaki sposób bronić swoich praw w kontakcie z osobą dorosłą, która pali papierosy w naszej obecności. Na koniec odbył się quiz Prawda czy Fałsz, który utrwalił uczniom zdobytą wiedzę. Powyższe zajęcia pozwoliły zrozumieć uczniom, iż mają prawo do życia w zdrowym otoczeniu i do dbania o swoje zdrowie.
Spotkanie odbyło się  pod kierunkiem Małgorzaty Mielczarek i Anny Lipińskiej.

Palenie jest niezdrowe

Dnia 18 grudnia 2019 r. w ramach programu „Bieg po zdrowie” odbyły się zajęcia warsztatowe. Celem było zebranie od uczniów informacji dotyczących wiedzy na temat palenia papierosów i zachowań prozdrowotnych. Adresatami warsztatów byli uczniowie klas IV szkoły podstawowej.
Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej palenia papierosów. Uczniowie bliżej poznali zapach niedopałka oraz dowiedzieli się o szkodliwości dymu papierosowego. Następnie uświadomiono uczniom, co to jest czynne i bierne palenie oraz jakie są skutki palenia papierosów. W dalszej części zajęć uczniowie obliczali ile palacz średnio wydaje na papierosy i co innego można byłoby kupić za taką kwotę. Należy podkreślić, że propozycji było mnóstwo. W dalszej części zajęć uczniowie wycinali karteczki ze zdrowymi i niezdrowymi zachowaniami. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Podczas zajęć wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie uczniom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.
Zajęcia odbyły się pod kierunkiem Małgorzaty Mielczarek i Anny Lipińskiej.