Zajęcia integracyjne w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

 Dnia 13 grudnia 2019r. pięcioro wychowanków naszego Ośrodka wzięło udział w zajęciach integracyjnych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Turku.
Celem spotkania była kontynuacja współpracy między placówkami, integracja dzieci oraz kultywowanie obrzędów i tradycji zbliżających się świąt.
Spotkanie rozpoczęło się od zabawy w kole, podczas której dzieci mogły poznać swoje imiona oraz wspólnego tańca. Następnie panie prowadzące spotkanie zaprosiły wszystkich do stolików, na których znajdowały się choinki z brystolu. Zadaniem dzieci było ich wspólne udekorowanie.
Na zakończenie spotkania nasi uczniowie wręczyli paniom z przedszkola własnoręcznie przygotowaną bombkę, która została zawieszona na przedszkolnej choince.
Następnie częstując się słodyczami, dzieci miały chwile dla siebie, by wspólnie pobawić się i porozmawiać.
Opiekunami wyjścia były: Anna Mikołajczyk oraz Anna Frankowska.