Powiatowy Konkurs Stolarski „Język obcy w stolarstwie”

27 listopada 2019 roku uczniowie  naszego Ośrodka: Dawid Osiborski i Dominik Zagozda wzięli udział w szóstej edycji Powiatowego Konkursu Stolarskiego „Język obcy w stolarstwie” zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Tym razem organizatorzy stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych podczas wykonywania PRZYPRAWNIKA.
Najważniejszym celem konkursu było stworzenie wyrobu stolarskiego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami, uczniami i nauczycielami, a także przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Stanowiska pracy uczniów były wyposażone w elementy przyprawnika, rysunek techniczny oraz instrukcję w języku polskim i języku obcym. Powierzone zadania uczniowie wykonywali w grupach dwuosobowych. Po zmaganiach praktycznych prezentowali swoją pracę w języku polskim i w wybranym języku obcym.
Nasi wychowankowie Dawid i Dominik zajęli II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Uczniów do konkursu przygotowały: Zofia Gruszczyńska i Magdalena Mizerkiewicz.