Pokaż serce – oddaj krew!

28 października w naszej bursie się spotkanie z panem Piotrem Dewickim – Prezesem Klubu HDK PCK im. Św. Floriana przy OSP w Turku. Jego celem było uwrażliwienie wychowanków na potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, poprzez włączenie się w akcję oddawania krwi i ratowania życia ludzkiego, a także rozwijanie i popularyzacja wśród wychowanków idei dawstwa szpiku kostnego. Wychowankowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana Piotra na temat procedur, kwalifikacji i odpowiedzialności w oddawaniu i pobieraniu cennego daru, jakim jest krew i szpik kostny.
W trakcie spotkania odbył się konkurs, dotyczący krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Pierwsze miejsce zdobyła wychowanka Ewa, drugie przypadło Kasi, a trzecie Klaudii. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!
Organizatorem przedsięwzięcia była: Mirosława Greber we współpracy z Katarzyną Nitecką.