Nie bądź bierny – naucz się pomagać!

23 października 2019 r. w ramach współpracy z fundacją „Złota godzina” w naszej bursie odbyło się szkolenie na temat pierwszej pomocy, które poprowadzili pan Paweł Kołata, ratownik medyczny i strażak oraz pan Błażej Błajet, przedstawiciel OSP w Turku.
Szkolenie miało na celu zapoznanie młodzieży z zasadami i zakresem czynności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wzbudziło ono ogromne zainteresowanie wśród naszych wychowanków, którzy z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli na fantomie i przy użyciu defibrylatora udzielali pierwszej pomocy.
Spotkanie zorganizowały wychowawczynie: Małgorzata Papierkowska i Krystyna Soszyńska.