Wybory Młodzieżowej Rady Bursy

9 października 2019 r. w świetlicy naszej placówki odbyły się wybory do Samorządu Bursy Szkolnej. Spotkanie rozpoczęła opiekunka Młodzieżowej Rady Bursy, pani Mirosława Greber, która powitała wychowanków, podziękowała ustępującej radzie za zaangażowanie i działalność na rzecz placówki oraz omówiła zasady i regulamin wyboru członków Młodzieżowej Rady Bursy w Roku Szkolnym 2019/2020. Młodzież jednogłośnie zaakceptowała sposób wyborów, które odbyły się w głosowaniu tajnym. Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach: Patrycja Biniaszczyk, Albert Ciołek i Dominik Kowalski. W głosowaniu wzięły udział 43 osoby.
Ostatecznie w skład Młodzieżowej Rady Bursy weszli wychowankowie:
Przewodniczący: Miłosz Graliński, Z-ca Przewodniczącego: Justyna Wojech, Członkowie Rady: Ewa Stasiak, Julia Antoniak, Przemysław Janiak, Natalia Bącela, Julia Zasada.
Następnie przystąpiono do wyborów kandydatów do sekcji działających w bursie i ich członków. Głosowanie było jawne. Chętni wychowankowie zgłaszali się sami lub koledzy i koleżanki zgłaszali ich kandydatury.
Skład poszczególnych sekcji przedstawia się następująco:
Sekcja kulturalno-oświatowa: Julia Antoniak, Patrycja Biniaszczyk, Monika Czupryńska, Julita Kacprzak, Katarzyna Kamińska, Julia Kaczmarkiewicz, Agata Kwiatkowska, Patrycja Michalska, Weronika Osicka, Paulina Paciorek, Natalia Stasiak, Ewa Stasiak, Justyna Wojech, Weronika Walkówka, Julia Zasada, Albert Ciołek, Dominik Kowalski,
Sekcja dekoracyjno- porządkowa: Patrycja Biniaszczyk, Klaudia Jóźwiak, Ewelina Koźlarek, Patrycja Michalska, Natalia Piaseczna, Wiktoria Szczepuła, Ewa Stasiak, Wiktoria Tomczyk, Dominik Kowalski
Sekcja informatyczna: Marcin Adamczyk, Albert Ciołek, Grzegorz Gazdecki, Mateusz Gąsiński, Miłosz Graliński, Przemysław Janiak, Kacper Karos, Agata Kwiatkowska, Wiktor Nawrocki, Maciej Olczyk, Michał Powłoka, Sebastian Ruciński, Wojciech Wajer i Natalia Więckowska.
Spotkanie wychowanków zakończyło się wyborem przewodniczących grup wychowawczych, który przedstawia się następująco: I grupa – Miłosz Graliński, II grupa – Julia Zasada, III grupa – Natalia Bącela.
Życzymy owocnej współpracy!!!!