„Wychowanek otoczony bezpieczeństwem uczy się ufać”

25 września 2019 roku wychowankowie bursy szkolnej wraz z wychowawcami: Mirosławą Greber, Katarzyną Nitecką i Krystyną Soszyńską wzięli udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa życia zbiorowego oraz w ćwiczeniach ewakuacyjnych.
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: instrukcje przeciwpożarowe i zasady zachowania się podczas ćwiczenia ewakuacyjnego, znaki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przyczyny powstawania pożarów i innych zagrożeń oraz sposoby zapobiegania im, wyposażenie placówki w podręczny sprzęt oraz numery telefonów alarmowych. Natomiast głównym celem ćwiczeń ewakuacyjnych było zapoznanie wychowanków z procedurami dotyczącymi zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania, umiejętności powiadamiania służb ratunkowych oraz przestrzeganie zasad ewakuacji. Ewakuacja przebiegała zgodnie z założeniami i mieściła się w regulaminowym czasie.
            Ponadto wśród młodzieży wytypowano pogotowie przeciwpożarowe, w skład którego weszli wychowankowie: Katarzyna Kamińska, Albert Ciołek i Dominik Kowalski. W razie pożaru lub innego zagrożenia będą oni wspomagać działania wychowawcy dyżurującego.