„Bezpieczna droga do bursy i szkoły”

           

W odpowiedzi na ogólnopolską akcję informacjo – edukacyjną pt. „Bezpieczna droga do szkoły” w dniu 25 września 2019 roku w naszej bursie zostało zorganizowane spotkanie z mł. asp. Robertem Węsem, przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Turku.
Głównym celem pogadanki było przypomnienie młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, dotyczących zarówno pieszych jak i kierowców. Funkcjonariusz zwrócił uwagę młodym ludziom, aby zachowywali rozsądek i przewidywali skutki wszystkich podejmowanych przez siebie działań. Wskazał najbardziej niebezpieczne miejsca w Turku, zwracając szczególną uwagę na te, które znajdują się w pobliżu szkół i bursy. Uświadomił również jakie zagrożenie na przejściu dla pieszych stwarza użytkownik smartfona oraz jak ważną rolę odgrywają różne akcesoria odblaskowe, w które wyposażony powinien być pieszy poruszający się po zmroku.
            Podczas spotkania poruszono też tematy dotyczące profilaktyki uzależnień, obejmujące całą gamę zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych.
Spotkanie zorganizowały: Katarzyna Nitecka i Mirosława Greber.