Święto Pieczonego Ziemniaka

Wieloletnią tradycją Ośrodka, wpisaną w kalendarz imprez jest „Święto Pieczonego Ziemniaka”, które w tym roku szkolnym odbyło się 24 września. Tradycją jest również to, że obchodzimy je w pobliskim lesie dzięki gościnności Nadleśnictwa Turek. We wtorek uczniowie wyruszyli do lasu, gdzie na parkingu czekało już na nich rozpalone ognisko i „gospodarz lasu”, pan Radosław Szociński oraz zaproszony przez organizatorów imprezy znany ludowy artysta, pan Piotr Staszak.
Pani Elżbieta Kociołek powitała przybyłych gości, panią dyrektor Izabelę Piotrowską, grupę kolarzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Sintur” i uczniów naszego Ośrodka oraz przedstawiła program, który przewidywał warsztaty rzeźbiarskie, gry i zabawy ruchowe, leśne podchody oraz pieczenie ziemniaków i kiełbasek.
Warsztaty fachowego używania piły, dłuta, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności „rozmowy” z drewnem poprowadził pan Piotr Staszak, który w ciągu kilkunastu minut wyrzeźbił w pniu topoli wspaniałą sowę. Zafascynowani widzowie przyglądali się pracy artysty, a następnie fotografowali się z piękną rzeźbą.
Następnie dzieci zostały przydzielone do odpowiednich grup i wzięły udział w zajęciach, a ukoronowaniem imprezy było oczywiście ognisko, przy którym pieczono kiełbaski.
Sponsorami imprezy byli: Nadleśnictwo Turek, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy, Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom” oraz rodzice naszych wychowanków, pani Katarzyna Osiborska i pani Bożena Skonieczna. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.
Organizatorami imprezy były: Izabella Frątczak, Elżbieta Kociołek i Aneta Kubiak.