Witaj Szkoło!!!

Dnia 2 września o godzinie 9.00 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020. Akademia rozpoczęła się od tradycyjnego wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.
Pani wicedyrektor Agnieszka Idzikowska serdecznie przywitała społeczność szkolną, co uczyniła w imieniu własnym, pani wicedyrektor Izabeli Walczak oraz pani dyrektor Izabeli Piotrowskiej, która uczestniczyła w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Następnie dokonała otwarcia Nowego Roku Szkolnego mówiąc, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejny rok pracy, nauki, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności.  Podkreśliła, że to jaki będzie ten rok w dużej mierze zależy od postaw uczniów, ich motywacji do pracy i podejścia do obowiązku, a nauczyciele będą wspierać swoich wychowanków w tym zadaniu i pokazywać odpowiednią drogę. Życzyła uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy można osiągnąć dużo sukcesów. Nauczycielom natomiast, by był to rok spokojnej pracy, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały dużo satysfakcji. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.
Na zakończenie Pani Wicedyrektor Idzikowska omówiła dokonania w zakresie prac remontowych mających miejsce podczas wakacji, przedstawiła bogatą ofertę placówki oraz nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.
 
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń
oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole!