Czytelnik Roku

Pod koniec września 2018roku w naszym Ośrodku został ogłoszony konkurs na Czytelnika Roku, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na początek czerwca 2019.
Celem konkursu było podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów, jego popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Przez cały rok szkolny uczniowie, którzy chcieli zdobyć ten tytuł mieli za zadanie wypożyczyć i przeczytać jak największą liczbę książek. Tak też, 13 czerwca 2019 roku w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowego dyplomu oraz nagrody książkowej dla zwycięzcy. Tytuł ten został przyznany uczennicy szkoły podstawowej Jolancie Michalak, która okazała się najaktywniejszym czytelnikiem. W ciągu całego roku była częstym gościem szkolnej biblioteki i wypożyczyła najwięcej książek.
Pomysłodawcą konkursu była pani Karolina Poturała.